Meníme sny na hodnoty...

Komplexné celoročné zabezpečenie PR komunikácie (aktivity, event, CSR - informačné kampane) - komunikačné stratégie, Media Relations, celebrity endorsement, akčné plány, mediaplány, príprava PR článkov, tlačových správ, koordinácia mediálnych spoluprác, Influencer marketing, management a príprava obsahu na sociálne siete, monitoring trhu, konkurencie a prostredia.

Slovenská ikona retailu...

Komplexné zabezpečenie PR komunikácie (služby a produkty, CSR, imidžové kampane, sponzoring) - komunikačné stratégie (komplexný návrh PR kampaní), media relations, krízová komunikácia, akčné plány, média plány, príprava PR článkov, tlačových správ, koordinácia mediálnych spoluprác, influencer marketing, media monitoring, monitoring trhu, konkurencie a prostredia.

Krása v správnych rukách...

Komplexné zabezpečenie PR komunikácie (služby a produkty, CSR - informačné kampane) - komunikačné stratégie, Media Relations, krízová komunikácia, akčné plány, mediaplány, príprava PR článkov, tlačových správ, koordinácia mediálnych spoluprác, Influencer marketing, monitoring trhu, konkurencie a prostredia.

Unikátny mentoringový program...

Komplexné zabezpečenie PR komunikácie (služby, CSR - informačná kampaň ) - komunikačné stratégie , Media Relations, krízová komunikácia, akčné plány, mediaplany, príprava PR článkov, tlačových správ, koordinácia mediálnych spoluprác, Influencer marketing, monitoring trhu, konkurencie a prostredia.Napíšte nám